Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 161031

Dato: 10.03.2022

Dette forslaget aksepteres ikke og skal forkastes.