Høringssvar fra Nina granly

Dato: 12.03.2022

Korona sertifikat ble først lansert som noe som skulle gi "vaksinerte" adgang og nekte andre adgang. Så viste det seg at korona vaksinene ikke hadde effekt på videre smitte, dermed falt den begrunnelsen bort.

Forlaget må forkastes. Et korona pass er ikke forenelig med demokratiske grunnprinsipper som autonomi, bevegelsesfrihet og personvern.

Det er enhver representants plikt å forkaste dette forslaget og følge den etiske vei uansett hva partiledelsen krever. Nå trenger landet ditt deg, befolkningen trenger deg, si nei til korona sertifikat. Si ja til et Norge som er forenelig med menneskerettighetene og frihet.

På forhånd tusen takk.