Høringssvar fra Felix Gulsrud

Dato: 19.03.2022

Dette forslaget om forlengelse av mulighet for grunnlovsstridige inngrep i norske borgeres rettigheter kan ikke engang begrunnes i noen "pandemi"-situasjon og må blankt avvises.