Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 521358

Dato: 04.03.2022

Nei til innføring av vaksinepass. Dette skaper vaksinepress. Folk bør ta ansvar for egen helse.