Høringssvar fra Kari Mette Singstad

Dato: 19.03.2022

Dette høringsnotatet bør avvises.

1: Slik situasjonen er nå, så er det ikke noe faglig grunnlag for å forlenge dette.

- - Veldig høy vaksineringsgrad.

- - Stor spredning av Delta og ikke minst Omicron som har ført til en trygg og sikker befolkningsimmunitet. Naturlig immunitet gir immunitet mot hele viruset og ikke bare spikproteinet slik vaksinen gjør. Dette gjør at naturlig immuniteten er mye bedre rustet for mutanter.

2: Vi lever i et demokrati som bygger på tillit. Selvsagt vil det alltid være noen få som ikke følger råd, men disse vil bryte pålegg også. Det store flertallet ble med på dugnaden rundt pandemihåndteringen før myndighetene begynte med detaljerte forbud og påbud.

Jeg er utdannet pedagog og det jeg lærte under mitt studium var at autoritær lederstil virker dårlig og fører til det motsatte av det en ønsker å oppnå. Slik har myndighetens etter hvert diktatoriske påbud og forbud, uten faglig fundamenterte begrunnelser ikke ført til noen bedre kontroll på smitten og heller ført til bla. irritasjon, mistro.

Forskningsrapporter viser nå at nedstengningen av Norge (som gikk på tvers av smittevernsfaglige råde) har hatt minimal effekt.

3: Det som hjelper er å holde seg hjemme hvis en er syk, vær ekstra grundig med vask og avstand, spesielt rundt personer i risiko. Dette trenger vi ikke hverken påbud eller forbud for å kunne overholde. Det er bare å appellere til sunn fornuft og komme med gode faglige begrunnelser som alle forstår. Samt slutte med tiltak som er symbolpolitikk og som faktisk kan føre til økt smitte.

De tiltak som hadde vært nyttig da er:

- - Ekstra sykedager med barn (kanskje øke alderen for en periode, da det kreves litt ekstra hjelp med mye fravær for de over 12 også)

- - Ekstra sykedager for ansatte

- - Ekstra sykedager for skolefravær

- Og oppfordring til å holde seg hjemme med minste tegn på sykdom, spesielt hvis en har vært i andre lande der det har vært mer smitte eller med smitte av andre mutasjoner enn i Norge.

4: Og ikke minst. Dette bryter grunnloven og menneskerettighetene.