Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 390129

Dato: 20.03.2022

Det er ikke behov for å forlenge disse bestemmelsene og hjemlene. Jeg støtter ikke forslaget i denne høringen.