Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 300137

Dato: 17.03.2022

Nei til forslaget om å forlenge smittevernloven. Smittevernloven er en trussel mot rettsstaten og derved en trussel mot de frie, demokratiske samfunn.