Høringssvar fra Marry-Ann Gimre -Torgersen

Dato: 21.03.2022

Jeg sier nei til forlengelse av unntaksreglene for håndtering av koronapandemien . Dette må ikke videreføres i demokratiet Norge.