Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 117128

Dato: 08.03.2022

Jeg er i mot all forlengelse av corona eller liknende tiltak.

Dette er brudd på menneskerettighetene og rasistisk