Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 365719

Dato: 19.03.2022

Anmoder på det sterkeste at høringsforslaget om å forlenge/utvide hjemlene i smittevernloven blir forkastet.

Det finnes ingen sterke helsefaglige argumenter for å forlenge forskriften.

Alt det regjeringen nå etterstreber er å tilpasse Norge for bruk av koronapass med utvidede muligheter for kontroll og segregering av befolkningen.

Dette vil jeg på det sterkeste anmode at må forkastes.