Høringssvar fra Eva

Dato: 21.03.2022

Etter å ha vært vitne til myndighetens håndtering og brudd på regelverk i løpet av denne pandemien, er jeg sterkt imot at de foreslåtte hjemlene forlenges.

Blant annet er skoler blitt stengt av regjeringen på bakgrunn av såkalte faglige råd fra FHI og HDIR, men disse rådene har offentligheten aldri fått innsikt i. Og vi har per dags dato ikke fått et eneste bevis for at det eksisterte faglige råd som anbefalte rødt nivå i skolen. Dette mener jeg og andre er helt klare brudd på smittevernloven.

Dessuten har illustrasjonene av sykehustallene vært totalt misvisende, da man har regnet innlagte pasienter med korona inn i samme regnestykke som innlagte pasienter av korona. Dette gir en fullstendig skeivfordeling av statistikken, over hvor alvorlig pandemien har vært i Norge.

Her kunne jeg skrevet masse mer om hvor kritikkverdig regjeringens håndtering av korona-pandemien har vært, men pga den korte fristen oppdaget jeg ikke dette rett før fristen gikk ut.