Høringssvar fra Katarina Erlandsen

Dato: 20.03.2022

Jeg er imot dette forslaget, da koronapandemien vi har hatt de siste to årene viste seg å ikke være så alvorlig at det noen gang var behov for disse tiltakene. Tvert imot var tiltakene mye verre og mer skremmende enn selve viruset. Innfører dere forlengelse, mister dere tilliten hos veldig mange. Det er stor fare for misbruk av disse forskriftene, og jeg ønsker ikke at det skjer.