Høringssvar fra Kristian Nordal Ugstad

Dato: 21.03.2022

Nei til forlengelse av koronatiltak og smittevern bestemmelser relatert til disse.

Vi ser her et forsøk fra myndighetene på å gjøre de såkalte "midlertidige endringene" i smittevernloven permanente.De negative effektene av de såkalte "koronatiltakene" overgår helt klart de positive effektene. Det å stenge ned samfunnet har sterkt negative helsemessige og økonomiske konsekvenser. Anbefalte "vaksiner" ser ikke ut til å virke, samt at de kan gi en rekke alvorlige bivirkninger. Videre har ikke den såkalte koronaepidemien vært værre enn en normal influensa, snarere tvert imot.
Myndighetene har vist seg inkompetente i håndteringen av den såkalte "korona epidemien", og man får inntrykk av at WHO, legemiddel industrien, WEF og liknende globale aktører styrer norsk politikk på dette området.
De såkalte "midlertidige endringene" i smittevernloven skulle aldri vært innført i utgangspunktet da de strider mot grunnloven, Nurenberg kodene, menneskerettighetene og Naturretten og har siden de ble innført vært illegitime.

Nei til videreføring av koronatiltak og alle bestemmelser knyttet til disse.