Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 600022

Dato: 21.03.2022

Jeg sier NEI til dette og ber om at forslaget om forlengelse av midlertidige forskrifthjemler i smittevernsloven fir håndtering av koronapandemien forkastes!