Høringssvar fra Frigg

Dato: 21.03.2022

Denne loven kan ikke forlenges.

Den er i strid med grunnloven.