Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 137298

Dato: 09.03.2022

Jeg motsetter meg dette og sier NEI til forslaget!