Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 499523

Dato: 20.03.2022

Helt enkelt, dette er jeg uenig i. På tide å få tilbake normalen igjen.