Høringssvar fra Anita Frydenlund

Dato: 07.03.2022

Nå må dere starte å opptre som demokratiske ledere.

Den utvidede maktene dere har tilegnet dere ila de to siste årene må ta slutt. Smittevernstaten misbrukes for å følge deres egen agenda og tilrøve dere makt over folket dere ikke har rett til.

Smitteverntilltakene har negativ nettoeffekt. Det har vist seg å være større dødlighet etter vaksinering enn det var før. Vi har ekstrem lav dødlighet av covid her i landet, men til hvilken pris? Små bedrifter går konkurs, folkehelsen er dårligere enn noen gang, psykiske problemer blandt unge tårner seg opp.

Dere beviser hvordan makt gjør korrupt, det sies at "Makt tapt er makt tapt for alltid om man ikke slåss for å få den tilbake". Det er der vi er i Norge nå, vi må slåss mot dere politiske leder for å få vår grunnlovsfestede og Menneskerettighets festede rettigheter tilbake. Retten til fri ferdsel, retten til å gå på arbeide, holde forretning åpen, puste fritt, medisinsk frihet. Nå er det nok.

Dere øsker å innskrenke vår frihet og dere kommer til å skylde på helsevesenet. Det helsevesenet DERE har redusert og gjort mer sårbart. Vi betaler for helsevesenet, men nå kommer dere til å forsøke å presse oss til å godta vaksinepass, og innskrekede frihet og rettigheter basert på et "presset" helsevesen. Vi kommer IKKE til å la det skje.

Styr landet for folkets beste og ikke som en tyrannisk maktsyk diktator. Historien vil huske dere!