Høringssvar fra Arnt helge johansen

Dato: 07.03.2022

nei! Dette er splitt og hersk og nå vet alle det gjennom alt som har skjedd på 2 år via forskjellige kontinenter og media kanaler..Avskaff disse lovene og tilbake til menneskerettigheter og grunnloven på våres side.lytt med hjertet,dette passet eller lov verket kommer det ikke noe godt ut av.

vær så snill og lær av andre land hva det har gjort der det har vært før åss.