Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 478296

Dato: 20.03.2022

Jeg er i mot en forlengelse av hjemlene i smittevernloven § 4-3a og § 4-3 andre og tredje ledd.