Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 626690

Dato: 21.03.2022

Nei til forslaget. Get er en trussel mot rettsstaten og det friedemokratiske samfunnet.