Høringssvar fra Henrik Larsen

Dato: 20.03.2022

NEI til forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven

og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien!

Dette er stikk i strid med grunnloven og menneskerettighetene.