Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 460467

Dato: 05.03.2022

Jeg ønsker ikke forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien