Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 477693

Dato: 20.03.2022

Det er blitt gjort store brudd på menneskerettighetene, grunnloven, ytringsfriheten, innsynsrett til begrunnelse for vedtakene og nedstegningene.

NÅ ER DET NOK!!

NEI!

JA til å selv bestemme over egen kropp, helse og liv!!

JA til selvbestemmelsesrett og INNSYN i offentlige tiltak, avtaler og bestemmelser som ER FOR FOLKET!