Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 211612

Dato: 11.03.2022

Forslag om "midlertidig" forlengelse avvises fullstendig da det fremstår som rettsstridig og uten verken smittevernvitenskapelig/-faglig eller folkehelsevernmessig begrunnelse. Det fremstår videre som et ledd i regjeringens forberedelse til å slutte seg til WHO's pågående arbeid for å tilrane seg overnasjonal smittevernpolitisk makt på nasjoners og enkeltpersoners bekostning. Forslaget må trekkes umiddelbart! Ingen partier som støtter dette vil få min stemme i noe valg.

Helsemyndighetene har en jobb å gjøre som må ha førsteprioritet: sørg for at Norges plass som en sinke innenfor intensivkapasitet og -beredskap blir forbedret. Umiddelbart!!

Manglende norsk smittevern- og intensivberedskap, og det derav begrunnede smittevernregimet som har vært praktisert de to siste årene, har høyst sannsynlig gitt større skade på folkehelsen og samfunnet forøvrig enn om pandemien hadde blitt behandlet som en vanlig influensa. Coronasertifikat er forævrig "apatheid" uten noen som helst evidensbasert smittevernfaglig begrunnelse.