Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 288853

Dato: 17.03.2022

Nei det godtar jeg ikke jmf menneskerettighetene