Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 324576

Dato: 18.03.2022

Støttes ikke. Dere legger tilrette for misbruk av lovverk, basert på regjeringens skjønn. Dersom grunnlag for bestemmelser skal tas fra Usa og sosiale medier/nyhetene, så havner vi brått i karantenecamp basert på en smal gruppes synsing. Ikke faktabaserte tiltak.

Fortsett å være fornuftige Norge, vær så snill. Vi har hatt nok overdrevne tiltak basert på tynne, faglig svake grunnlag.