Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 164449

Dato: 10.03.2022

Nei til forlengelse av midlertidige forskrifter. Det er ingen faglige grunner til å opprettholde de midlertidige forskriftene.