Høringssvar fra Peder Ragnvald Køltzow

Dato: 21.03.2022

Jeg er i mot disse lovendringene og for frihet og vern av rettigheter i grunnloven. Det er en skam at dere/ politikere prøver å ta fra det norske folk rettigheter og lage et digitalt kontrollsamfunn. Politikere er ikke lenger for folkets beste og håper folk nå begynner å velge politikere som jobber for det norske folk.