Høringssvar fra Henriette Jonassen

Dato: 10.03.2022

Jeg sier nei, dette høringsforslaget må ikke vedtas.