Høringssvar fra Birgitte Bakke

Dato: 08.03.2022

Et absolutt nei til dette forslaget. Nå har vi erfaringen på hvor lite disse tiltakene gjør for å hindre smitte og at de isteden gjør ubøtelig skade på andre områder, som bl a den økte selvmordsstatistikken de siste par årene viser.