Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 313132

Dato: 18.03.2022

Nei til koronapass. Koronapass vil segrigere samfunnet og skape skille. Går i mot menneskerettigheter om å bestemme over egen kropp.