Høringssvar fra Finn Motrøen

Dato: 20.03.2022

Nei til forlengelse av midlertidig forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskaploven for håndtering av koronapandemien.