Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 558459

Dato: 06.03.2022

Ønsker ikke forlengelse av paragraf som har med Corona tiltak og lage nye paragraf for å sikre at myndighetene kan ta de i bruk senere. Nei til alle disse forslagene