Høringssvar fra Bjørg Lillegård

Dato: 20.03.2022

Jeg er imot forlengelse av smittevernloven og sier NEI til høringsforslaget. Det som gjelder er frihet og vern av menneskerettighetene. Dere har allerede brutt norsk lov med for kort tidsfrist på flere høringsnotat. Imøteser kvittering for svar