Høringssvar fra Michael Hovi

Dato: 21.03.2022

Korte høringsfrister og tiltak som regjeringen ønsker å igangsette er ikke i tråd med vanlig norsk rettspraksis og bør ikke tas i bruk. Den eksisterende lovgivningen omfatter de akutte samfunnsbehov og kriser som måtte oppstå.

Det er på tide å vurdere de drastiske samfunnstiltakene og den uparlamentariske prosessen som har funnet sted.

En nøytral granskingskomite må etableres som kan vurdere dette fra juridisk perspektiv og med tanke på helseeffekter på befolkningen.

Reguleringsprosessen med eksisterende lovgivning og tillit til vitenskap må gjenvinnes og forsterkes. Viser til jusprofessor Hans Petter Graver sin utdypende kronikk i Morgenbladet angående lovgivning.

Diskusjoner og samfunnsdebatter må komme i gang angående pandemihåntering. Florida og Frankrike leder an her med « Round Table» diskusjoner med sine vitenskapsfolk innen epidemiologi og infeksjonsmedisin.

Dette må vi få også til i Norge.

I følge studie av John Hopkins University on late Lock Downs og konsensus av The Great Barrington Declaration har pandemitiltakene hatt en beskjeden effekt på smitte, sykdom og død. Hvorfor ble dette ikke studert i Norge når vi hadde en gylden mulighet for å skaffe oss førstehånds kunnskap om pandemihåntering?

Det bør også nevnes at naturlig immunitet har hatt lite fokus og tidlig behandling av Covid-19 har blitt underminert.

Mulige bivirkninger har blitt tonet ned og man har ikke oppmuntret til registrering og melding av disse. Her er det helt sikkert store mørke tall.

Barn og ungdom blir generelt lite syke og overføre mindre smitte. Vaksinen med boostere svekker naturlig immunitet og øker sjansen for å bli smittet av nye varianter.

Angående barne-vaksinasjonsprogrammet må det til to millioner vaksinasjoner for å hindre ett dødsfall mellom 5 til 11 år, tall fra CDC ( Center of Diseases Control ) fra USA.

Hvorfor skal man risikere langtidsbivirkninger på barn som ikke blir syke av Covid-19. Svenske barn gikk på skolen under pandemiperioden, der er det ikke rapportert dødsfall pga. dette.

Selve vaksinen har ikke vist å hindre smitteoverføring og sykdom på Omicron varianten. Derimot har Omicron smitten mest sannsynlig gitt oss naturlig og varig immunitet.

Tradisjonell produksjon av nye antigenvaksiner har tatt ca. 5 månaders tid å utvikle, jmf. Asian flu (1957 - 1958) og Hong Kong influenssa (1968 - 1969) med mye bedre vaksinesikkerhet.

Produksjon av genetiske vaksiner (mRNA etc) har tatt minst like lang tid for å ta i bruk med flere bivirkninger. Viser også til uheldig vaksineutvikling med svineinfluensa i 2008 som ble trukket tidlig pga. bivirkninger.

Pfizer sine vaksineforsøk med nylig utgitte dokumenter fra USA av FDA på bivirkninger og død er alarmerende lesning uten at selve selskapet kan ansvarliggjøres.

Antall bivirkninger fra Pfizer sine Covid-19 vaksinasjoner i USA, samlet av VAERS, er betydelig underrapportert. Det samme kan man tenke å være situasjonen i Norge.

Det foreligger fortsatt ikke endelig godkjent vaksine med langtidsobservasjoner.

Det må også bemerkes at innholdet i vaksinene varierer med forskjellige patcher( produksjonsenheter) i vaksinen. Det er ikke mulig å produsere helt like vaksinedoser, derav også ulike bivirkningsresponser på samme vaksinen.

Fra forsikringsindustrien ha det kommet fram tall fra ulike land med uforklarlig overdødelighet, opptil 40 % , i aldergruppen mellom 18 til 64 år i løpet av det siste året.

Råderett over egen kropp og forsvarlig legebehandling må være grunnsteinen for all medisinsk behandling. Dette kan ikke uttrykkes bedre enn ved Hippokrates ed: «ikke skade, om ikke helbrede, så lindre og alltid trøste».

Konklusjon:

Forlengelsen av de midlertidige forskritshjemlene i smittevernloven og helseberedskapsloven bør ikke vedtas.

Michael Hovi

Lege