Høringssvar fra Espen Birkelund

Dato: 21.03.2022

Høringsforslaget må forkastes, og reglene om forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smitte og helsevernloven må ikke forlenges, men stoppes umiddelbart.

disse regler og forskriftshjemler bryter Norsk Grunnlov, bla paragraf 92, 98 og 106.

På dette grunnlag alene, må forslaget forkastes.

Jeg sier bestemt NEI til forlengelse av koronatiltakene og alt lovverk som faller inn under. De er grunnlovsstridige, menneskerettighetsstridige, bryter på Nurenberg Koden og Helsinkideklarasjonen

mvh

espen birkelund