Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 21.03.2022

Svartype: Med merknad

Nei til dette. Stygge fjols som vil berøve frihet. Frekt å en gang prøve seg.