Høringssvar fra Miriam Pettersen

Dato: 21.03.2022

Er fullstendig imot å forlenge hjemlene. De må fjerne umiddelbart. Ja til demokrati, nei til diktatur. Nei til WHO, WEF, FN, EU og EØS. Ja til selvråderett.