Høringssvar fra Eva

Dato: 21.03.2022

Jeg er imot dette og for frihet og vern av menneskerettigheter.