Høringssvar fra Henriette Foss

Dato: 21.03.2022

Nei til smittevernstat.

Ja til frihet og egne helsevalg.