Høringssvar fra Eirik Torsvik

Dato: 20.03.2022

Dette lov forslaget er et brudd på våre menneskerettigheter, og våre liv. Vi er frie mennesker som ikke skal styres av et diktatorisk lover.