Høringssvar fra Egil Torgersen

Dato: 21.03.2022

Jeg sier nei til forlengelse av dette . Det strider mot Norges demokrati