Høringssvar fra Ingebjørg Underberg

Dato: 06.03.2022

Jeg sier nei til dette forslaget. Det krenker menneskeretighetene.

Forslag må forkastes.