Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 122040

Dato: 08.03.2022

Jeg sier Nei til dette.