Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 423649

Dato: 20.03.2022

Jeg er i mot dette. Ønsker vern av frihet og menneskerettigheter.