Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 445349

Dato: 20.03.2022

Ingen av disse hjemlene må forlenges. Nei til forlengelse.