Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 363413

Dato: 19.03.2022

Synes absolutt ikke at denne hjemmelen skal forlenges!