Høringssvar fra Grethe

Dato: 21.03.2022

NEI TIL SEGREGERING OG INNFØRING AV KORONAPASS!

NEI TIL Å GÅ FRA ET DEMOKRATISK NORGE TIL ET DIKTATUR!

NEI TIL LOVER SOM SLETTER MENNESKERETTIGHETENE! OG TAR FRA OSS FRIHETEN OG RETTEN TIL Å BESTEMME OVER EGEN KROPP.

JA TIL ET FRITT NORGE! SOM TØR Å STÅ FOR MENNESKERETTIGHETENE, SÅ VI IKKE GJENTAR 2.VERDENSKRIG!

JA TIL Å SAMARBEIDE OG Å FINNE NYE LØSNINGER.

JA TIL LIKEVERD OG RESPEKT AV ALLE.

LA OSS SKAPE ET NYTT NORGE/VERDEN HVOR ALLE HAR LIKE RETTIGHETER OG ER LIKE MYE VERD.

JA TIL AT SUNN MAT BLIR RIMLIGERE ENN USUNN MAT.

JA TIL AT VI BRYR OSS OM HVERANDRE.

MVH.GRETHE