Høringssvar fra Eirik Dyngeland

Dato: 21.03.2022

Høringssvar til regjeringens innspill om å utvide koronaforskriften med 1 år.

Jeg sier bestemt nei til ytterligere utvidelse av bestemmelsene i koronaforskriften med 1 år. Koronaforskriften slik den har vært praktisert til nå har ført til enorm skade på det norske sammfunn.

Det å videreføre bestemmelser som har medført ubotelig skade på sammfunnet, dets innbyggere og deres finansielle og sosiale trygghet, uten å evaluere den byrokratiske, udemokratiske bruken av forskriften til nå, er å videreføre de konstituelle brudd på grunnloven, menneskerettighetene, nurnbergkoden og ikke minst det "kontraksbruddet" norske myndigheter har gjennomført ovenfor den tillitt folket har tildelt dem.

Det ser ut som om våre folkevalget har glemt at de valg inn som våre representanter, og ikke som eu representanter. Det å sette eu forskrifter og forordninger forand det norske folks behov, er grunnlovsstridig. Våre representanter i regjering og ikke minst storting burde nå ha fått med seg at det norske folk stemte NEI til eu medlemskap to ganger.

Å fortsette å sette grunnloven og rettsstaten til side for å oppnå vaksinesertifikater, forøvrig vedtatt innført i eu i 2018, for å etterkomme eu forskrifter som folket ikke har fått stemt over via folkeavstemming, er et brudd på nasjonale selvbestemmelse og er således grunnlovsstridig.